Thông tin dự án


Công ty chúng tôi cung cấp phụ kiện và nhân công "Chế tạo- lắp đặt- hoàn thiện".
Bắt đầu khởi công: ngày 24/4/2017
Dự kiến hoàn thành: 15/7/2017
Hệ ống nóng: 1,672m2 toàn bộ sử dụng vật liệu ống RW định hình
Hệ ống lạnh: 462m2 toàn bộ đổ PU foam tươi
Hệ valve thiết bị lạnh: 149m2 toàn bộ đổ Pu foam tươi
Hệ tank và bồn: 998.83m2 toàn bộ sử dụng bằng RW


20170602_102851.jpg20170506_085545.jpg


20170506_152136.jpg


20170511_095540.jpg

20170601_152653.jpg


20170601_154832.jpg20170531_093718.jpg


20170531_093735.jpg


20170531_102513.jpg