Thông tin dự án

DRILLING PROJECT BK THIÊN ƯNG

BASON Shipyard:
  • Supply of insulation supplies: Standard A 60 - IMO-FTP code of DNV
+ Rockwool Technical (Danmark) – SeaRoc & ProRoc Rockwool.
+ Pin & washer
GIAN-KHOAN-BK-THIEN-UNG-2-(1).jpg

Một số hình ảnh đã thực hiện cho các dàn khoan khác

Hệ Ống

BUGAR-ORKID5.jpg

SD4.jpg

GK-7.jpg

Hệ Tank

1.JPG

2-add.jpg

3-add.jpg