Thông tin dự án

Nhà máy nhiệt điện Ô Môn

Công ty chúng tôi cung cấp phụ kiện và nhân công “Chế tạo – lắp đặt – hoàn thiện”

Khởi công: 11/2014

Hoàn thành: 08/2015

Khối lượng:

Hệ ống: 17,500m2 – toàn bộ sử dụng vật liệu Cal Silicate

Hệ tank & bồn: 13,000m2 – sử dụng phần lớn là Rockwool

Hệ lò “Refractory”: 800 m2 – sừ dụng vữa chịu nhiệt, gạch chịu nhiệt, tấm Bio Ceramic fiber.
 

certificate-45-1-(1).jpg

 

O-MON-2.jpg

 

o-mon3.jpg

 

o-mon4.jpg

 

o-mon5.jpg

 

o-mon6.jpg

 

o-mon7.jpg

 

o-mon8.jpg

 

o-mon9.jpg

 

o-mon10.jpg

 

o-mon11.jpg

 

o-mon12.jpg